top of page

Som medlem i Svenska AMC/Rambler Sällskapet eller The Nordic Nash Register

bidrar man till att våra ideella föreningar och dess syften kan fortleva.

Vi värnar om bevarandet och återställande utav vårat kulturarv ifrån American Motors Corporation och Nash Motors Company.

Vi vill sprida kunskap och kärlek kring dessa fordon och dess historia.

Vi anordnar varje år klubbträffar och vi har varje år en gemensam träff tillsammans med klubbarna ifrån våra nordiska grannländer Norge och Finland.

Euromeet som denna träff heter alternerar varje år mellan länderna.

Som medlem får man ta del utav våran medlemstidning Rambler Revyn som släpps i fyra nummer per år.

Man får även den stora förmånen att kunna försäkra sin pärla hos MHRF vilka vi är anslutna till. 

Varmt Välkomna!

bottom of page