top of page

Historia

American Motors Corporation går tillbaka till det företag som grundades av Thomas B. Jeffery 1897. Jeffery byggde då sin första personbilsprototyp. 1900 köpte han Sterlin Bicycle Factory i Kenosha för att tillverka bilar under namnet Rambler. 1902 kom den första Ramblern ut från fabriken. Den första modellen byggdes i 1500 exemplar som en av de första serietillverkade personbilarna i USA.

1916 tog Charles W. Nash över som ägare varpå namnet blev Nash Motors. Då hade grundarens son Charles T. Jeffery tagit över efter fadern som avlidit 1910. Charles T. Jeffery valde att sälja företaget för att ta det lugnare efter att han överlevt Lusitanias förlisning 1915.

American Motors skapades genom att Nash (Nash-Kelvinator Corporation) köpte upp Hudson (Hudson Motor Car Company) i maj 1954. Ny koncernchef blev George W. Mason som tidigare varit på Nash. Mason var den som drivit på samgåendet som han såg som den enda chansen för märkena att leva vidare och stå emot konkurrensen från the Big Three: General Motors, Ford och Chrysler. Samtidigt köpte Packard Studebaker varpå Studebaker-Packard Corporation (S-P) bildades och samarbetade med AMC. Mason dog 1954 och den nya AMC-chefen George W. Romney klargjorde att man inte tänkte gå samma med Studebaker-Packard. 1964 slutade Studebaker att tillverkas och AMC kom att vara den enda större tillverkaren förutom de tre stora.

American Motors kom under de första åren att sälja märkena Nash och Hudsons produktlinjer. Försäljningsframgången Rambler såldes både som Nash och Hudson innan det blev ett eget märke. Nash modeller Statesman och Ambassador gjordes om till Hudson Wasp och Hudson Hornet. 1958 slutade man använda namnen Nash och Hudson och istället satsade man på det populära namnet Rambler fram till 1969.

AMC hade under 1960-talet en rad intressanta modeller. 1963 blev man årets bil när man kom med en ny självbärande kaross som var så modern att det är så alla tillverkare bygger idag! 1965 kom fastback coupen Marlin som svar på Mustang. Den var dock för stor och sålde dåligt. 1967 kom en ny kaross till Rebel och Ambassador. 1968 kom så Javelin och något senare även tvåsitsiga AMX som kunde möta Mustangen.

1970 köpte AMC Kaiser-Jeep som tillverkade Jeep. AMC var en föregångare när det gällde at använda samma plattform för flera olika modeller. Den nya Hornet-plattformen användes till exempel för AMC Gremlin som presenterades 1970. Hornet blev förövrigt företaget mest sålde bil efter Rambler Classic med över 860 000 sålda fram till 1977.

Framgångarna med Hornet och Gremlin gjorde att AMC satsade vidare på nya produkter. 1971 kom AMC Matador som ersättare för Rebel. 1978 ställde man in produktion av modellen som då var företagets största modell. Detta på grund av den vikande marknaden som kom med oljekrisen. 1975 kom den intressanta AMC Pacer.

I slutet av 1970-talet fick AMC ekonomiska problem, bland annat genom problem med motorleveranser till modellen Pacer. 1979 ingick man ett samarbete med Renault som 1980 blev delägare. Renault ville med köpet etablera sig på den amerikanska marknaden och Renault-modeller tillverkades i AMC:s fabriker. För den nordamerikanska marknaden tillverkades bl.a. Renault Premier och Renault Medallion. Under namnet Le Car sålde AMC Renault 5 på USA-marknaden.

Under 1980-talet fick man framgångar med AMC Eagle och Jeep-modellerna men problemen fanns kvar. Delägaren Renault hade samtidigt stora problem och drog sig ur från den nordamerikanska marknaden under Raymond H. Lévys ledning. 1987 skedde detta då Chrysler Corporation köpte AMC. Renault hade då haft stora utgifter för AMC som gjort att företaget lagt ner flera fabriker hemma i fabriker och avskedat personal. Renault-chefen Georges Besse ville dock stanna kvar på USA-marknaden trots de enorma kostnaderna. 1986 mördades Georges Besse av Action Directe och 1987 sålde Renault sin andel i AMC vilket samtidigt innebar att Renault helt lämnade USA.

Idag finns Jeep kvar som bilmärke i DaimlerChrysler. Chrysler skapade bilmärket Eagle med modeller som Eagle Premier efter övertagandet då AMC blev företagets Jeep-Eagle division. Chryslerchefen Lee Iacoccas strategi var att få Jeep-varumärket med den kommande modellen Grand Cherokee som kom att bli en stor framgång. AMC hade också moderna fabriker som möjliggjorde ökad produktion samt ett återförsäljarnät som nu blev en del av Chryslers försäljning.

bottom of page