top of page

Granstraffen 2010

Ett stort tack till de få "eldsjälar" som kom och visade sitt stöd på Gränsträffen i Arvika den 21-23:e maj.
Vi blev sammanlagt sex bilar varav fyra ifrån Norge, resten av våra medlemmar lyste med sin frånvaro.

Med vänliga hälsningar/Styrelsen

bottom of page